Hình ảnh

Audio

Bộ quần áo bà ba của Ông Phạm Văn Ba

Mã hiện vật: No286

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ông Phạm Văn Ba tham gia hoạt động cách mạng từ sớm. Năm 1958, ông bị địch bắt và giam tại nhà lao Khánh Hội (Sài Gòn), từ đó chúng chuyển ông qua khắp một loạt nhà giam: Ty Công an (Huế), Kho Đạn chợ Cồn (Đà Nẵng), Côn Đảo (1964). Năm 1967, gia đình gởi cho ông bộ áo bà ba để mặc. Bộ quần áo vá nhiều chỗ, lưng quần có thêu chữ Ba, hai tay có hai miếng vá màu xanh đậm. Ông Ba đã cất giữ lại cho đến những năm sau ngày giải phóng.