Hình ảnh

Audio

Cánh cửa nhà lao Con Gà

Mã hiện vật: No285

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Dưới chế độ Pháp thuộc và sau này là Mỹ - Ngụy, nhà tù mọc lên rất nhiều mà theo chúng là để đàn áp những người gây nguy hiểm cho sự tồn vong chế độ của chúng. Đã có rất nhiều nhà tù được xây dựng dưới thời Pháp thuộc và sau này Mỹ - Ngụy kế thừa để giam cầm, tra tấn dã man những người yêu nước đấu tranh cho độc lập dân tộc. Có thể kể đến một số nhà tù khét tiếng như: Côn Đảo, Phú Quốc, Chín Hầm, Hỏa Lò, Sơn La,...

Tại Đà Nẵng cũng đã có nhiều nhà lao được dựng lên làm nơi giam giữ, tra khảo rất tàn bạo đối với những người tham gia hoạt động cách mạng. Trong số đó có nhà lao Con Gà. Đây là nhà lao được thiết lập dưới thời kỳ Pháp thuộc và được tiếp tục sử dụng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhà lao Con Gà nằm ở vị trí số 88 Hùng Vương (Nằm giữa đường Nguyễn Chí Thanh và Yên Bái ngày nay). Thời Pháp thuộc nhà lao là nơi tạm giam và phân bổ tù đi tạp dịch. Thời Mỹ - Ngụy nhà lao còn là nơi tra tấn, khai thác thông tin từ những người tù yêu nước.

Sự tàn bạo của hệ thống nhà tù và những thủ đoạn đòn roi, tra tấn, kiềm kẹp, áp bức ấy cũng không thể đánh bại được ý chí và tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng.