Hình ảnh

Audio

Không gian tái tạo căn cứ Mom Nở

Mã hiện vật: No261

Danh mục: Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nội dung

Khu căn cứ Mom Nở nằm ở phía Bắc bán đảo Sơn Trà. Đây là nơi đóng quân của Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng trong giai đoạn từ 1954 đến 1957. Cuối năm 1954, một bộ phận cán bộ nhân viên gồm 7 đồng chí đóng ở Môm Nở, phía Bắc núi Sơn Trà do đồng chí Đào Quang Anh phụ trách.

Trong thời gian cơ quan Văn phòng Thành ủy làm việc tại căn cứ Mom Nở, nhiệm vụ chủ yếu là in ấn tài liệu tuyên truyền và làm giả các giấy tờ phục vụ quá trình đi lại hoạt động như: Chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu đi công tác, giấy cấp phép đi lại… Ngoài ra đây còn là nơi thường xuyên nhận những chuyến hàng viện trợ từ những con tàu không số miền Bắc đưa vào tiếp tế cho miền Nam như: máy đánh chữ, giấy in, thuốc chữa bệnh, tiền giấy, báo chí và vũ khí … do cơ sở của ngư dân Sông Đà chuyển đến, sau đó nhận và đưa hàng vào các cơ sở cách mạng của ta thông qua các thuyền rớ dọc sông Hàn, sông Thu Bồn. Từ căn cứ Mom Nở, các đồng chí chuyển tài liệu, thư từ, thông tin tình hình ở trong Nam ra Bắc. Đặc biệt, trong thời gian này, những đồng chí của ta hoạt động trong nội thành bị lộ được ta đưa ra ẩn náu tại đây rồi bố trí tập kết ra Bắc.

Đầu năm 1958, thời kỳ Mỹ - Diệm đánh phá ác liệt phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam, nhiều cơ sở của ta bị đánh phá và một số đồng chí của ta bị bắt. Văn phòng Thành ủy đóng ở Mom Nở cũng bị phát hiện. Từ đó, cơ quan văn phòng cũng bí mật chuyển đi nơi khác.