Hình ảnh

Audio

Không gian tái tạo xưởng vũ khí dân quân Nho Bán

Mã hiện vật: No260

Danh mục: Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nội dung

Xưởng vũ khí Nho Bán được thành lập ngày 15/4/1946 là xưởng vũ khí đầu tiên của thành phố Đà Nẵng trong những ngày đầu khó khăn của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tên Nho - Bán là để tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của 2 đồng chí Nguyễn Ngọc Nho và Trần Bán trong thời gian đầu thử nghiệm sản xuất lựu đạn. Địa điểm đóng quân của Xưởng ban đầu là tại Thanh Chiêm - Điện Bàn - Quảng Nam. Nhiệm vụ của Xưởng là sản xuất lựu đạn, sửa chữa vũ khí quân cụ, nghiên cứu chế tạo các vũ khí đặc biệt khi Ban Quân sự yêu cầu; sưu tầm các loại vật tư kỹ thuật để chế tạo lâu dài. Về sau, để đáp ứng yêu cầu của chiến trường, anh em cán bộ của Xưởng không ngừng tìm tòi, nghiên cứu chế tạo ra các loại lựu đạn khác nhau từ hai loại cơ bản là lựu đạn cần kiểu Mỹ và lựu đạn OF của Pháp; sản xuất thêm các loại pháo tống để đánh nghi binh, các loại mìn, địa lôi có sức công phá lớn…

Trong những chiến công chói lọi của 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Quảng Nam – Đà Nẵng, có chiến công thầm lặng của  anh em quân giới chiến đấu ở núi rừng, từ những người công dân ở xứ thuộc địa, không dám sờ đến khẩu súng nhưng khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo làm cách mạng chỉ riêng lĩnh vực vũ khí cán bộ công nhân quân giới và nhân dân, đã không quản ngày đên tìm tòi, suy nghĩ, sáng chế vũ khí từ không đến có, từ thô sơ đến tân tiến, cải tiến vũ khí ta thu được của địch thành vũ khí của ta diệt địch có hiệu quả.