Hình ảnh

Audio

Tiền tín phiếu

Mã hiện vật: No258

Danh mục: Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nội dung

Sau Cách mạng tháng 8/1945, Chính phủ VNDCCH phát hành các loại giấy bạc Việt Nam. Đến tháng 3/1946, đồng tiền cách mạng được phát hành đầu tiên ở Liên Khu V từ vĩ tuyến 16 trở vào. Đến năm 1952, chống sự phá hoại của địch, tiền tài chính được thu hồi và thay hoàn toàn bằng tiền tín phiếu. Ông Mai Văn Kết, (phường An Hải Nam, quận 3, tỉnh QN - ĐN) đã cất giữ các loại tiền tín phiếu và giấy bạc của Chính phủ Việt Nam từ 1954 - 1975.