Hình ảnh

Audio

Tiền "Năm trăm đồng vàng"

Mã hiện vật: No257

Danh mục: Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nội dung

Sau Cách mạng tháng 8/1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm nước ta (1946), chúng đã phát hành loại tiền này dùng để lưu hành trong quân đội và những vùng do chúng quản lý. Bà Phạm Thị Kính (phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã cất giữ những những tờ tiền này. Đồng tiền hình chữ nhật, mặt phải có in hình con Rồng. Tiền gồm có 3 màu vàng, xanh và nâu.