Hình ảnh

Audio

Lê Văn Hiến

Mã hiện vật: No255

Danh mục: Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nội dung

Lê Văn Hiến quê làng Phước Ninh, nay là phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thuở nhỏ, học ở Đà Nẵng, Huế. Ra trường, làm việc ở sở Bưu điện Đà Nẵng. Năm 1926, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1927, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh bộ Quảng Nam, đại biểu đi dự đại hội Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Trung Kỳ. Năm 1930, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 11-1930, bị địch bắt và bị tù cùng với vợ là Thái Thị Bôi. Năm 1935, ra tù tiếp tục hoạt động.

Cùng với Nguyễn Sơn Trà, Thái Thị Bôi mở hiệu sách Việt Quảng tại Đà Nẵng, xuất bản một số sách tiến bộ. Tác phẩm Ngục Kon Tum của ông xuất bản vào năm 1938. Đây là tác phẩm văn học tố cáo chính sách tàn bạo của nhà tù đế quốc được xuất bản công khai sớm nhất ở nước ta. Sau khi sách phát hành, bị chính quyền ra lệnh tịch thu và cấm lưu hành, nhưng sách đã được bán hết.

Ngày 16-8-1945, ông được cử làm Trưởng ban khởi nghĩa ở Đà Nẵng, rồi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời thành phố Đà Nẵng. Ông là đại biểu Quốc hội Quảng Nam khóa đầu tiên. Từ năm 1945 – 1976, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Nhà nước: Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Vương quốc Lào.