Hình ảnh

Audio

Sưu tập hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Mã hiện vật: No252

Danh mục: Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nội dung

Bộ sưu tập vũ khí trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là những loại vũ khí thô sơ do người dân Hòa Vang, Đà Nẵng, Thăng Bình... tự tạo để xuống đường giành chính quyền trong mùa thu năm 1945. Có thể kể ra một số loại như: Mũi giáo của ông Nguyễn Văn Mùi ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; mã tấu của ông Trần Tác và lưỡi kiếm của ông Hà Ngộ đều ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam… Gọi là vũ khí vậy nhưng thực tế chỉ là những loại gậy gộc, giáo mác, dao rựa, mã tấu hết sức thô sơ để trang bị và đứng vào hàng ngũ những người đi làm cuộc cách mạng. Với khí thế sục sôi cách mạng, hàng nghìn người đã tỏa đi khắp Hòa Vang, Đà Nẵng... cướp chính quyền và làm nên chiến thắng hoàn toàn tại Đà Nẵng vào ngày 26/8/1945.