Hình ảnh

Audio

Di chúc Ông Ích Khiêm

Mã hiện vật: No208

Danh mục: Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860)

Nội dung


Ông Ích Khiêm sinh ra và lớn lên tại làng Phong Lệ, tổng Thanh Quýt, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là khu vực Phong Lệ Bắc, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Khi lớn lên, với tài văn võ, ông trở thành một vị tướng tài ba của triều nhà Nguyễn và do biến cố lịch sử, ông tự vẫn trong lao tù. Con trai ông là Ông Ích Thiện đưa cha về mai táng ở làng Phong Lệ. 
Ông Ích Khiêm đã để lại di chúc do ông viết bằng chữ Hán Nôm cổ, được xem là di sản văn hóa lịch sử quý giá. Nội dung của di chúc nói về lý do ông tự vẫn cùng tâm tư, nguyện vọng, lời giáo huấn của ông đối với gia đình, con cái.