Hình ảnh

Audio

Sắc phong Thự thủ thành Điện Hải

Mã hiện vật: No202

Danh mục: Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860)

Nội dung

Bức sắc phong “Thự Điện Hải thành Thành Thủ úy” hay còn gọi "Thự thủ thành Thành Điện Hải" do ông Bùi Văn Quang, cán bộ chuyên trách công đoàn ngành giao thông vận tải Nam Định, Hội viên Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Nam tại Nam Định đã hiến tặng Bảo tàng Đà Nẵng.

Bức sắc phong giấy dó màu vàng nhạt hình chữ nhật có kích thước 80 x 40 cm với đường viền trang trí hình rồng, mây, hoa văn chấm phủ nhũ bạc có niên đại năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Đây là sắc phong chức “Thự thủ thành Thành Điện Hải” - tức là phong cho Cai đội làm nhiệm vụ cai quản binh lính trấn giữ thành vào năm 1840. 
Theo tra cứu sắc phong thì vị này tên là Tôn Thất Trực,  nguyên là Cai đội của Đội thứ nhất, thuộc Vệ tiền của doanh Thần Cơ. Ông chỉ huy 50 lính vì có công tróc nả tội phạm nên được xét thăng Thự Thành Thủ úy, tức là quyền tạm thời chức Thành Thủ úy, thuộc hàng tứ phẩm.