Hình ảnh

Audio

Trận đánh ngày 08/5/1859

Mã hiện vật: No193

Danh mục: Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860)

Nội dung


Ngày 08/5/1859, Rigault de Genouilly huy động toàn bộ lực lượng mở đợt tiến công vào phòng tuyến dài 3 km của quân ta từ thành Điện Hải đến đồn Nại Hiên.
Quân Pháp chia thành 3 cánh, cánh bên phải do Đại tá Reybaud chỉ huy, có nhiệm vụ là chặn đường tiến quân của triều đình. Cánh trái do Đại tá Faucon chỉ huy có nhiệm vụ tấn công các đồn luỹ ở hướng Tây Nam của phòng tuyến quân ta. Cánh giữa do Đại tá Lanzarote chỉ huy, có nhiệm vụ dự bị và yểm trợ các cánh hai bên. 
Quân ta chiến đấu quyết liệt, đồn Du Xuyên, Hải Châu, Phước Ninh, Thạc Gián đều bị chiếm, quân ta rút lui về các đồn Nại Hiên, Liên Trì. Trận đánh kết thúc sau 2h giao tranh quyết liệt, quân ta bị tổn thương lớn, địch cũng bị tổn thất nặng nề.