Hình ảnh

Audio

Mô hình di tích Danh thắng Lam Sơn

Mã hiện vật: No166

Danh mục: Đà Nẵng trước và sau năm 1975

Nội dung

Mô hình di tích Danh thắng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa được thể hiện trên vỏ bom B52 bị bắn rơi ở cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) năm 1972 - Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng