Hình ảnh

Audio

Phù điêu thiên thần

Mã hiện vật: No165

Danh mục: Đà Nẵng trước và sau năm 1975

Nội dung

Phù điêu thiên thần - Tặng phẩm của đoàn Đại biểu thành phố San Mauro Torinese (tỉnh Torino, Italia) tặng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, năm 2000