Hình ảnh

Audio

Phù điêu thần (Hindu giáo)

Mã hiện vật: No164

Danh mục: Đà Nẵng trước và sau năm 1975

Nội dung

Phù điêu thần (Hindu giáo) bằng đồng - Tặng phẩm của đoàn Đại biểu tỉnh Savannakhet (Lào) tặng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, năm 1987.