Hình ảnh

Audio

Mô hình ấm Xamôva

Mã hiện vật: No163

Danh mục: Đà Nẵng trước và sau năm 1975

Nội dung


Đây là tặng phẩm của đoàn Đại biểu thành phố Novosibirk (Liên bang Xô Viết) tặng  Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào năm 1991