Hình ảnh

Audio

Huy hiệu Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết

Mã hiện vật: No162

Danh mục: Đà Nẵng trước và sau năm 1975

Nội dung

Huy hiệu Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết - Đây là tặng phẩm của đoàn Đại biểu Ukraina (Liên bang Xô Viết ) tặng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào năm 1980.