Hình ảnh

Audio

Xe máy Gobel

Mã hiện vật: No149

Danh mục: Đà Nẵng trước và sau năm 1975

Nội dung


Có thể nói xe đạp và xe gắn máy là phương tiện di chuyển chiếm đa số  tại miền Nam trước 1975 và cho đến nay, xe gắn máy vẫn là phương tiện  di chuyển được nhiều người sử dụng nhất.
Từ cuối thập niên 1950, các xe gắn máy Đức như Gobel, Sachs, Puch được nhập vào Việt Nam. Các xe này đều có chung đặc điểm là có bình xăng  đặt trước người lái, sang số bằng tay, có ống nhún cả trước lẫn sau,  và máy đều là 50cc để được xếp vào loại “vélomoteur”, không cần bằng  lái. 
Đây là chiếc xe Gobel từng được người dân Đà Nẵng sử dụng trước năm 1975.