Hình ảnh

Audio

Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Mã hiện vật: No147

Danh mục: Đà Nẵng trước và sau năm 1975

Nội dung

Công trình Bảo tàng Điêu khắc Chăm là một trong những công trình được xây dựng từ thời Pháp thuộc ở Đà Nẵng còn tồn tại cho đến ngày nay. Đây là bảo tàng chuyên sưu tập, cất giữ và trưng bày các di vật về nghệ thuật điêu khắc của vương quốc Chăm Pa tìm thấy ở các tháp, thành lũy Chăm tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh Tây Nguyên. Bảo tàng này được Trường Viễn Đông Bác cổ cho khởi xây năm 1915, đến năm 1919 thì hoàn tất và khánh thành với 160 cổ vật điêu khắc. Bộ sưu tập nguyên thủy của Bảo tàng do nhà khảo cổ học Henri Parmentier thu thập từ thế kỷ XIX, được bổ sung thêm bằng những phát hiện sau đó. Năm 1927, kiến trúc sư J.Y.Claeys thuộc trường Viễn Đông Bác cổ đề xướng mở rộng thêm nhà Bảo tàng nhưng dự án bị trì trệ cho đến năm 1936 mới hoàn thành. Ngày 11 tháng 3 năm 1936, nhân việc tái khánh thành nhà Bảo tàng, có sự hiện diện của Parmentier, viện Bác cổ vinh danh ông bằng cách đổi tên Viện Bảo tàng Chàm thành Musée Henri Parmentier; hiện nay, Bảo tàng lấy tên là Bảo tàng Điêu khắc Chăm.