Hình ảnh

Audio

Không gian trưng bày Đà Nẵng trước và sau năm 1975

Mã hiện vật: No143

Danh mục: Đà Nẵng trước và sau năm 1975

Nội dung

Đà Nẵng từ sớm đã trở thành một vùng dân cư mang những dấu hiệu hình thành của một đô thị. Đến thời Nguyễn (nửa đầu thế kỷ XIX), thì Đà Nẵng đã hội đủ các yếu tố thành - phố - thị, từng bước chuyển mình trên con đường phát triển đô thị thời kỳ phong kiến.
Sự kiện ngày 24 tháng 5 năm 1889, khi Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập thành phố Đà Nẵng trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển đô thị Đà Nẵng. Đây cũng là thành phố cận đại đầu tiên của cả miền Trung Việt Nam.
Dưới tác động của các chủ nghĩa thực dân, quá trình đô thị hoá ở Đà Nẵng diễn ra nhanh chóng. Bên bờ sông Hàn, diện mạo một đô thị hiện đại xuất hiện. Đà Nẵng trở thành thành phố phát triển bậc nhất Trung Kỳ.
Từ sau 1945 đến 1975, dưới tác động của các cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đô thị Đà Nẵng phát triển ì ạch và có những thay đổi bất thường. Đặc biệt khi Mỹ trực tiếp tham chiến ở Việt Nam, Đà Nẵng trở thành khu liên hiệp quân sự lớn thứ hai miền Nam.  Sự chuyển biến về diện mạo đô thị Đà Nẵng bị chi phối rất lớn bởi âm mưu chính trị, quân sự của các thế lực đế quốc. 
Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (từ 1975 đến nay), Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, vươn lên trở thành một đô thị hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương với vai trò là động lực phát triển cho khu vực miền Trung Tây Nguyên và của cả nước.
Không gian trưng bày về đô thị Đà Nẵng trước vào sau năm 1975 sẽ giới thiệu những tài liệu, hiện vật về quá trình phát triển của đô thị Đà Nẵng trước và sau năm 1975. Qua đó, chúng ta có cái nhìn bao quát về chặng đường phát triển của thành phố, có sự so sánh, đối chiếu sự phát triển qua từng giai đoạn trong mối tương quan với tình hình chính trị, xã hội.