Hình ảnh

Audio

Tủ trưng bày một số hiện vật của các dòng gốm sứ nổi tiếng khu vực phía Nam (gốm Mỹ Thiện - Quảng Ngãi, gốm Gò Sành - Bình Định, gốm Quảng Đức - Phú Yên, gốm Lái Thiêu - Bình Dương)

Mã hiện vật: No108

Danh mục: Sưu tập cổ vật

Nội dung

Đây là bộ sưu tập một số hiện vật gốm sứ thuộc các dòng gốm sứ nổi tiếng ở khu vực nam trung bộ trong niên đại khoảng từ thế kỷ XIII đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Từ những hiện vật gốm sứ này cho thấy một sự kết nối xuyên suốt trong hành trình gốm sứ ở các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ.