Hình ảnh

Audio

Bình song tâm - thế kỷ XIX

Mã hiện vật: No104

Danh mục: Sưu tập cổ vật

Nội dung

Bình song tâm là loại bình khá độc đáo với hình dáng giống như hai chiếc bình ngũ giác hợp lại với nhau. Bình có thể được dùng để cắm hoa, tuy nhiên chủ yếu là được dùng làm đồ trang trí. Đồ án trang trí trên bình là đề tài phong cảnh trên nền men trắng hoa lam.