Hình ảnh

Audio

Bộ tam sự - đầu thế kỷ XIX

Mã hiện vật: No102

Danh mục: Sưu tập cổ vật

Nội dung

Bộ tam sự bao gồm một lư hương và hai chân nến, là những đồ sứ được dùng cho việc thờ tự trong gia đình hoặc đền, chùa, miếu,... Đây là những hiện vật gốm sứ men trắng hoa lam với đồ án trang trí hoa lá cách điệu.