Hình ảnh

Audio

Không gian trưng bày các bộ sưu tập cổ vật gốm sứ

Mã hiện vật: No095

Danh mục: Sưu tập cổ vật

Nội dung

Đây là không gian dành để giới thiệu đến công chúng các bộ sưu tập cổ vật gốm sứ của Bảo tàng Đà Nẵng. Có 06 sưu tập gốm sứ được trưng bày tại đây, bao gồm: sưu tập đồ dùng ăn trầu; sưu tập gốm Chu Đậu; sưu tập gốm sứ Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII; sưu tập gốm sứ ký kiểu thời Nguyễn; sưu tập gốm sứ thời Nguyễn, thế kỷ XIX; sưu tập gốm sứ của một số dòng gốm nổi tiếng khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ.