Hình ảnh

Audio

Cát thủy tinh

Mã hiện vật: No064

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Cát hạt mịn, màu trắng. Mẫu lấy ở Nam Ô, Liên Chiểu, Đà Nẵng, 2010.