Hình ảnh

Audio

Cát xây dựng

Mã hiện vật: No060

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Cát màu xám nhạt, hạt nhỏ. Mẫu lấy ở sông Tuý Loan, Hoà Vang, Đà Nẵng, năm 2010.