Hình ảnh

Audio

Limonit

Mã hiện vật: No054

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Limonit - Thuộc đới mũ sắt tập trung tại sườn đông Nam núi Thổ Tú, màu nâu sẫm. Mẫu lấy ở Thuỷ Tú, Liên Chiểu, Đà Nẵng, 2010