Hình ảnh

Audio

Đá Granit biotit

Mã hiện vật: No049

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Đá Granit biotit, granit hai mica màu hạt vừa đến lớn, đá sáng màu đến xám nhạt, thuộc phức hệ Bà Nà. Mẫu lấy ở xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2010.